NOVINKYANTIKASTŘEDOVĚKNOVOVĚKDALŠÍ textyŘEČTINAODKAZY

 

 

 

Sekundární zdroje:

Většina spisů byla přemístěna na jinou doménu - je možné je nalézt zde

Pramenné zdroje:

Filón Alexandrijský

Justin Mučedník

Irenæus

Svatý Augustin (Augustin Aurelius; Augustin z Hippo Regia)

Boethius

Anselm

Petr Abelard

Tomáš Akvinský

Jan Duns Scotus

         

Odkazy na sekundární literaturu o středověku, kterou je nutné nastudovat na zkoušku z antické filosofie najdete v sekci Odkazy včetně doporučeného postupu při nákupu v Oikoymenh.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další publikace zde zveřejněných článků bez písemného souhlasu redakce zcela zakázáno